Julkalender - 18 december

Dagens lucka i min julkalender bjuder på ett urdrag ur det "Artikulaturteatraliska manifestet". Nu undrar ni såklart var Artikulaturteater är för något, men lugn, bara lugn, läs vidare så får du svaret!DET ARTIKULATURTEATRALISKA MANIFESTET

Vi, upphovsmännen (Daniel Lindman och Jonas Nilsson), vill mycket starkt poängtera värdet i det värdelösa, meningen i det meningslösa och poängen i det poänglösa. Välkommen att dyka ner i en tillsynes oförståelig allsorutte*:

Artikulaturteater.

Den första aspekten att ta vara på när vi som skapare av detta vill delge det hittills förvillade folket vår teaterform är: vet att din ickevetskap för vetenskapen bakom vetandet om detta är nödvändigt. Osannolikheter ska avlösa varandra ologiskt frekvent på ett om möjligt logiskt vis. På detta sätt tvingas skådespelarna att lösa oförutsägbara problem, där det vid en första blick tillsynes inte finns några logiska lösningar, vilket heller inte är meningen. Med detta eftersträvas att publikens dragningskraft hamnar på skådespelaren som skådespelare, och utvecklingen hos skådespelaren, snarare än vad skådespelaren faktiskt levererar i slådespelet, vilket i dagens läge är alltför förekommande. Den största och kanske viktigaste aspekten man bör tillgodose när man uppför och utför denna uttryckligen svårbegripliga allsorutte, är att man på ett så förmånligt vis, mestadels för sitt eget nöjes skull, uttrycker sig så att de anbelangande åhörarnas hörselorgan får begagnas av ett uttryckssätt, av sådant slag, att de skola vilseledas i de högfrekventa betydelselösa fraserna, varvid de drunknar i dessas djungellika labyrint av tomma ord, högfärdiga meningslösheter och pompöst uppblåsta, intetsägande artikulaturer**.

Vissa regler måste följas för att bibehålla oregelbundenheten i artikulaturteatern.

Manuset i sitt icke befintliga tillstånd skall vara fördigställt max en timme innan föreställning. Detta innebär, som ni förstår av meningen ovan, att vid framförande av fler än en föreställning av detta föreställningsslag måste man föreställa sig en ny föreställning max en timme före varje föreställning.

En orange hink befintlig i scenrummet är ett måste, finns inte detta behöver heller inget strykjärn av det ickefinska märket "Hinck Oraneg" befinnas befintligt på ett eller annat sätt i den nära befintligheten.

Titeln på föreställningens namn ska finnas översatt även på orientaliska. Detta krav får ej förbises av legitimerade deltagande leguaner eller andra.

Ett nytt världsrekord av icke tidigare skådat slag skall slås, men ej misshandlas, under varje enskild föreställnings förlopp.
"Underhåll dig själv med din publik och vice versa, dig själv med dig själv, din publik med din publik samt er alla med och för varandra."

- Bort med diskbänksrealismens tid! Nu är det fria framförandets tid här, för dig framåt likt du aldrig ridigare framtagit dig. Ostrukturerad perfektion på en nivå bortanför gränserna för vad som tidigare skådats, likt denna oplanerade flödesskrift utan mål än att skapa förbryllade tolkningsmöjligheter, ger en orgasmerande skön målning i de dunkla möjligheternas oändliga håla utan tillfredställande ljus. Ljus som vi vill ge i denna artikulerande text som vi hoppas bringar oklar förståelse för vårat underdåniga syfte att sprida ohämmade och banbrytande tankesätt, ideologier, känslomässiga utopier och insikter för det mesta. Ett barn bärandes av skådespelets tyglar, är artikulaturteaterns möjlighet för framtidens konst!


* Allsorutte [allsårutt]:
(oböjligt substantiv) Konst som i betraktarens ögon inte kan betraktas som konst. Eller konst som inte är erkänd som konst, och därför inte heller är konst utan allsorutte. Exempel: artikulaturteater.

** Artikulaturer: [artikulatur -er] Ett meningslöst ickebefintligt ord innebärande överdrivet artikulerande utandningar med ljud som tillsynes hava någon innebörd, men artikulaturer är istället motsatsen; den totala definitionen av dess avsaknande (innebörd alltså). Exempel: artikulatur.Skrivet & framtaget av: Daniel Lindman & Jonas Nilsson 2005


Kommentarer
Postat av: Anonym

Aouch, that's some pretty pretto shit!

2008-12-19 @ 22:56:06

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback